About: pannachavis

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בנות משאירות בונוסים מלקוחות. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי באילת – לספק לבנות עבודה טובה עם רווחים משמעותיים, ולספק ללקוחות מעוניינים לספק שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שעלויות השכירות הן אך ורק במאזן העובדת. העלות הממוצעת של השכרת השכרה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

Recent Posts by pannachavis

No post yet.

Recent Comments by pannachavis

    No comments by pannachavis yet.